Chong Mek
A border town

Thai-Lao border Thai-Lao border